A unique city in India

ભારતનું આ એક એવું શહેર છે ,જ્યાં નથી ચાલતું સરકારનું રાજ કે, નથી ચાલતો પૈસાનો રૂઆબ….

ભારત વિવિધતાનો દેશ માનવામાં આવે છે. ભારતમાં ઘણાં એવાં સ્થળો છે જ્યાં તમને અલગ-અલગ પ્રકારની વિવિધતા જોવા મળશે. આજે અમે તમને ભારતના એવા જ એક

... read more