bihar-news

નાબાલીક બાળકીનું અપહરણ કરી અનેક જગ્યાઓ પર વેચવામાં આવી, 3 વર્ષ પછી મળી આવી હાલતમાં…

બિહારમાં નાબાલીગ યુવતીનું અપહરણ કરી લેવામાં આવ્યું અને આ યુવતીના પરિવાર વાળા તેને ત્રણ વર્ષ સુધી શોધતા રહ્યાં હતાં. ત્યાં હવે આ યુવતી તેમના પરિવારવાળાથી

... read more