The religious significance of water

ફ્ક્ત જીવન જીવવા માટે જ નહીં, પણ ધર્મમાં પણ પાણીનો છે ઘનિષ્ટ સંબંધ, આસ્થાનું પ્રતિક ગણાય જળ, જાણો પૂજામાં પાણીનું શા માટે છે આટલું મહત્વ…

દરેક માનવ પાણીનું મહત્વ ખૂબ સારી રીતે જાણે છે. પૃથ્વી પરનું જીવન પાણીથી જ છે. પાણી વિના જીવનની કલ્પના કરવી મનુષ્ય માટે અશક્ય છે. પાણી

... read more