vishnu-purana

વિષ્ણુ પુરાણ: કડવું બોલનારી અને મોડે સુધી ઉંઘતી સહિત આ 4 સ્ત્રીઓ સાથે કયારેય લગ્ન ના કરવા જોઈએ…નહિંતર

મનુષ્યના જીવનમાં સોળ સંસ્કારમાંથી એક મહત્વપૂર્ણ સંસ્કાર લગ્ન છે. સુખી લગ્ન જીવન જીવવા માટે સાચા જીવન સાથીની જરૂર હોય છે. લગ્ન માટે એવી યુવતી પંસદ

... read more