volcanoes of the solar system

માત્ર પૃથ્વી પર જ નહીં આ ગ્રહો પર પણ છે વિશાલકાય જ્વાળામુખી, કરી દે છે વૈજ્ઞાનિકોને હેરાન

એવું માનવામાં આવે છે કે ધરતી પર જે મજબૂત જમીન બની છે, તે જ્વાળામુખીથી નીકળેલા ગરમ લાવાની સપાટી પર પડી જતા અને તે જામી જવાના

... read more