woman shot in eyes by father after joining police

તડપતી રહી મહિલા પોલીસ, જાહેરમાં આંખો નિકાળી દેવાય, પછી આપી દેવાઈ આવી..

એક પિતા દીકરીના નજીકના મિત્રોમાં સામેલ થાય છે. એક છોકરીના સૌથા સારા મિત્ર તેના પિતા હોય છે. પોતાની પુત્રીને આગળ વધતા જોઇને દરેક પિતાની છાતી

... read more