world leaders

વિશ્વના ટોચના નેતાઓએ લગાવી કોરોનાની રસી, આપી રહ્યાં છે આ સંદેશ

વિશ્વભરમાં હવે કોરોનાની રસી લોકો પાસે પહોચવા લાગી છે. ઘણાં દેશોના નેતાઓએ રસી પણ લગાવી લીધી છે. આ નેતાઓએ કોરોના રસી એટલા માટે લગાવી જેથી

... read more